Domov / EPS / 1X - Konvenčné ústredne

2010-1-SB

Kód: 2010-1-SB
Karta 4 x strážených výstupov pre 1X konvenčné ústredne
Dostupnosť:
2010-1-SB

2010-1-SB je programovateľná doska so 4 potenciálovými stráženými výstupmi, použiteľná v konvenčných požiarnych ústredniach série 1X. Tieto výstupy môžu byť priradené rôznym poplachovým stavom ústredne alebo môžu byť aktivované stavom akejkoľvek kombinácii stavov jednotlivých požiarnych zón. Do 2- a 4-zónových ústrední série 1X je možné nainštalovať až 2 a do 8-zónových až 4 takéto rozširovacie dosky.
Prehľad produktu

  • 4 strážené výstupy s reverzáciou polarity
  • Jednoduchá inštalácia pripojením konektoru na zbernicu ústredne
  • Napájanie zo zbernice ústredne
  • Programovanie ''AND'' a ''OR''
  • Nastavenie oneskorenia výstupu pre každý výstup zvlášt
Špecifikácia
 
Elektrické    
  Pracovné napätie 24 Vjs
  Kludový prúd 30 mA
  Aktívny prúd 1 A
Výstupy    
  Napájané z ústredne 250 mA na výstup (max) / 300 mA zdielané pre všetky výstupy
  Napájané externe 250 mA na výstup (max)
Prostredie    
  Pracovná teplota -5 až +40°C
  Skladovacia teplota -5 až +70°C
  Relatívna vlhkost 10 až 95% nekondenzujúca
Fyzikálne    
  Pocet výstupov 4
  Rozmery 127 x 76 mm
  Hmotnost 48 g
Súbory