Domov /

ATS1741

Kód: ATS1741 Ukončené Ukončené
Obojsmerný prevodník RS485 <-> RS232, zapojenie ATS do siete RS485 alebo predĺženie zbernice RS485 cez iné prevodníky z RS232 štandardu
Kategória: PSN a SKV
Dostupnosť:
ATS1741

Prehľad produktu

ATS1741 konvertuje RS232 na RS485 a umožňuje rozšíriť dátovú zbernicu ADVISOR MASTER. Pripojenie k počítaču RS232 je možné prevádzkovať až do vzdialenosti 12 m so štandardným káblom RS232. Ak je vzdialenosť väčšia ako 12 m, môžu sa na predĺženie tejto vzdialenosti použiť dve ATS1741. ATS1741 prevádza RS232 na RS485 a naopak. Takto je k dispozícii funkčná vzdialenosť až 1,5 km.

Funkcia

Pri prepájaní viacerých ústrední spoločne na sieť RS485 sa s každým rozhraním počítača (ATS1801) používa ATS1741 na konverziu RS232 na RS485. Cez tieto ATS1741 sú jednotky poprepájané. K počítaču je následne pripojená jedna ATS1741 cez RS232 ktorá je zapojená do siete ústrední RS485 a mala by mať vlastné napájanie 12 V. Jednotky môžu byť v závislosti od typu použitého kábla vzdialené až 1,5 km od 4-dverového DGP alebo ústredne. Až 16 ústrední ATS môže byť pripojených k jednému RS232 COM portu na PC.

Montáž

Doska má štandardný rozmer Aritech "B", ktorý je možné namontovať do existujúcich krytov Interlogix. Odporúčaný kábel je WCAT 52/54; 2-párový skrútený, tienený dátový kábel.

Štandardné vlastnosti

  • Obojsmerný prevodník ATS RS485 na RS232
  • Spájanie ústrední Advisor Master do siete RS485
  • Prepájanie ústrední Advisor Master cez prevodníky RS232 tretích strán (optika / metalika / bezdrôt)

Špecifikácia

Všeobecné  
Typ príslušenstva Rozšírenia zbernice, montážne príslušenstvo
Produktová línia Advisor Master
Typ pripojenia Samostatný modul
Elektrické  
Napájacie napätie 10,5 – 13,8 Vjs
Pracovný prúd 100 mA max.
Izolačné napätie -
Špecifikovaný kábel Aritech WCAT 52/54 alebo ekvivalent
Max. vzdialenosť od ústredne 1,5 km
Mechanické  
Rozmery 90 x 80 mm
Vlastnosti prostredia  
Pracovná teplota 0° až +50° C
Relatívna vlhkosť 0 až 95% max. nekondenzujúca
Schválenie a súlad CE

Súbory

ATS1741 - datasheet
Inštalačné a užívateľské návody, softvér a postupy nájdete v sekcii technickej podpory po prihlásení
S týmto tovarom kupujú