Domov / PSN a SKV / ATS Master / Komunikačné moduly

ATS1809

Kód: ATS1809
IP rozhranie pre ATS Classic 2/3/4000, pripája sa cez ATS1801, CID / SIA / XSIA cez OH protokol (3DES šif.), pripojenie do nadstavbových sw cez IP
Dostupnosť:
ATS1809

Univerzálne IP rozhranie ATS1809 umožňuje produktom Advisor MASTER Web a Ethernet konektivitu prostredníctvom TCP/IP protokolu.
S ATS1809 je umožnený aj prenos poplachov cez IP, prostredníctvom protokolov SIA, XSIA alebo CID. Štandardným riešením je pult Osborn Hoffmann, schopný tieto protokoly prijímať.
Prehľad produktu

 • IP komunikácia pre ATS3000/4000
 • Súčasť systému ATS
 • Pripája sa cez ATS1801 (rozhranie pre počítač)
 • Používa protokoly SIA, XSIA a Contact ID
 • Konfigurovateľné z web prehliadača
 • Statická IP adresa, bez proxy
 • Port: nastaviteľný
 • Nízke nároky na šírku prenosového pásma
 • Malé pakety (typicky 60-100 bytov)
 • Nastaviteľná frekvencia dotazov (1-255 s)
 • Kryptovanie TripleDES
 • Vstavaný firewall
 • Firmvér aktualizovateľný z web prehliadača
 • Implementované správcovské funkcie

 

Špecifikácia
 
Softvér   Popis
Konfigurácia   CID /SIA (Ademco Contact ID) prenos po IP
    CID/SIA cez internet s OH-pultom
Spôsop aktualizácie   Aktualizácie dostupné od GE Security
Možnosti prenosu   Jeden sieťový pult Osborne Hoffman CID/SIA
    alebo až tri pulty GE Security SecureStream (iba CID)
Záloha prenosu   PSTN komunikátor, ISDN alebo GSM záloha z ústredne ATS pre poplachové udalosti na pult
Kryptovanie   128-Bit kryptovanie dát Twofish (s riadiacim softvérom, SecureStream)
    Kryptovanie Triple DES (s OH-Network pultom)
Typické veľkosti TCP paketu    
  Typ prenosu / Smer Spolu bytov
  Dotaz / softvér > ústredňa 85
  Potv., bez dát / sw < ústr                     85
  Potv., zm.stavu / sw < ústr. 99
  Potv., SIA/CID / sw < ústr. 107
Veľkost sieťového rámca    
  Ethernet rámec             64-1522
  IP rámec 20 + dáta
  TCP rámec 20 + dáta
  UDP rámec 8 + dáta
Hardvér    
Zdroj   12 V js priamo zo zdroja ATS ústredne, z DGP alebo iných 12 V js
Zálohovanie   Batériou v ústredni ATS
Prúdová spotreba   80mA
Stavové indikátory na doske    
  LED indikátory: Napájanie
    Ethernet pripojenie a aktivita
    RS232 dáta Tx a Rx
Dátové pripojenie    
  Z ústr. na univ. rozhranie: RS232 port univerzálneho rozhrania na Port 1 rozhrania pre počítač
    10 Mbit RJ45 Ethernet rozhranie
Veľkosť dosky   ATS veľkost BB
Funkcie obnovenia a resetu   CPU reset prepojkou (J2).
    CPU reset cez prehliadač (“Reboot CPU”).
    Reset na továrenské hodnoty prepojkou (J8)
    Reštart komunikácie cez prehliadač

 

Súbory
S týmto tovarom kupujú