Domov / PSN a SKV / ATS Master / Pamäťové moduly

ATS1850

Kód: ATS1850
Pamäť udalostí pre ATS 2/3/4000/4500 , energeticky nezávislá pamäť, vyhovujúca NFA2P
Dostupnosť:
Prihláste sa pre prístup do zoznamu tovaru.
ATS1850
Rozšírenie pamäte RAM (1Mb) na ATS2/3/4000

Štandardné rozšírenie pamäte o 1 Mb pre ATS2000, ATS3000 a ATS4000. Počet poplachových skupín sa zvýši zo 74 na 138, počet skupín dverí z 10 na 128, počet skupín poschodí z 10 na 64, počet užívateľov z 50 na 11466 (s kartami) a na 1000 (s PIN kódmi), počet poplachových udalostí z 250 na 1000 a počet prístupových udalostí z 10 na 1000.

Súbory
S týmto tovarom kupujú