Domov / Zabezpečenie a prístup / Advisor Advanced / Ústredne série x500

ATS4500A-IP-MM

Kód: ATS4500A-IP-MM
ATS Advanced s 1 x Ethernet portom, usb, 8 - 512 zón, 64 oblasti (2 x čiast. zap/obl.), max. 32 x kláv./čítačka, max. 30 x DGP, 1000 + 1000 užívateľov (multijazyčná), zdroj max. 2,5 A, stredný kov. kryt, 315 x 388 x 85 mm, IP31, EN stupeň 3 (ak ATS-TK-MM)
Dostupnosť:
Prihláste sa pre prístup do zoznamu tovaru.
ATS4500A-IP-MM

Štandardné vlastnosti

 • 8 zón na základnej doske
 • Max. 512 zón – drôtové, bezdrôtové alebo kombinácia
 • Ekonomické rozšírenie vstupov a výstupov ústredne  zásuvnými rozšíreniami
 • Až do 16 vstupov pre otrasové detektory
 • 64 oblastí
 • 64 skupín oblastí
 • Hierarchia oblastí (3 úrovne)
 • Do 1000 + 1000 (iba karta) užívateľov (bez ATS125x) od firmvéru MR4.1
 • Až do 64532 užívateľov (s ATS 125x + ATS1832)
 • EN50131 stupeň bezpečnosti 3
 • USB port pre lokálnu konfiguráciu / aktualizáciu firmvéru
 • 32 klávesníc / čítačiek v systéme
 • 30 DGP v systéme
 • Druhá dátová RS485 zbernica súčasťou (ATS670)
 • Viac jazyková podpora – každý užívateľ môže mať iný jazyk
 • Integrovaný 10/100 Mb Ethernet port
 • IP diagnostika
 • Dynamická/statická IP adresa a podpora DNS
 • IP prenosy na OH-NETREC prijímač / GPRS voliteľne
 • Upload/download cez IP/GPRS
 • Zásuvný modul komunikátora PSTN  pre prenosy alebo konfiguráciu
 • Automatické zapnutie – kalendáre – časovanie výstupov
 • Funkcionalita premostenia dverí

Poplachový systém narušenia

Advisor Advanced je plnohodnotné bezpečnostné riešenie kombinujúce poplachový systém narušenia a prístupový systém spolu s najmodernejšími spôsobmi prepojenia, ktoré ponúkajú široký rozsah aplikácií pre diaľkové ovládanie. Produktová línia má 3 varianty v závislosti od nej môže podporovať od 32 do 512 zón, ktoré je možné programovo rozdeliť od 4 do 64 nezávislých oblastí. Každá oblasť môže mať vlastné užívateľské rozhranie.
Nová produktová línia Advisor Advanced je navrhnutá tak, aby plne spĺňala EN50131 pre stupeň 2, alebo stupeň 3 ak je použitá sada tampera ATS-MM-TK.

Advisor Advanced produktová línia

Advisor Advanced je rodina produktov rôznych typov ústrední (ATSx500), ktoré majú rovnaký softvér, štruktúru menu a základné metódy interakcie s užívateľom. Využívajúc existujúce ATS príslušenstvo, ako napríklad klávesnice, čítačky a expandéry, prináša spoľahlivý systém a širokú škálu možností pre zvýšenie funkcionality systému.

Jednoduchosť použitia

Systém Advanced Advisor je navrhnutý pre jednoduché používanie. Rad Advisor Advanced ponúka jednoduchý prístup k menu a prehliadanie menu, ako aj rýchly prístup k jednotlivým položkám. K dispozícii je nápoveda na poskytovanie tipov počas konfigurácie. Používanie bežných funkcií, ako sú zapnutie a vypnutie stráženia, sú navrhnuté tak, aby boli pre koncových používateľov intuitívne.

Podpora drôtových aj bezdrôtových detektorov

Systém Advisor Advanced je plne hybridný systém – umožňuje ľubovoľnú kombináciu drôtových a bezdrôtových zariadení.

Komunikácia

Advisor Advanced umožňuje flexibilné komunikačné možnosti s alebo bez IP (na doske), alebo PSTN (doplnkovo), či GSM/GPRS (doplnkovo).

Platforma ATSx500-IP má zabudované 10 / 100 Mb ethernet pripojenie podporujúce IP hlásenia na OH-NETREC prijímač a diaľkovú konfiguráciu s ATS85x0 softvérmi.

Hlásenia koncovému užívateľovi môžu byť cez hlasový modul a SMS a je možné využiť rôzne prenosové cesty.

Diaľková aktualizácia firmvéru

Povýšenie firmvéru je možné urobiť pomocou USB kľúča, bez potreby počítača alebo aj diaľkovo (platí od verzie firmvéru MR3.0), čo výrazne redukuje počet servisných výjazdov a aj celkové servisné náklady.

Vzdialené a mobilné aplikácie

Čoraz viac užívateľov poplachových systémov pripája ich systémy k profesionálnym centrálnym monitorovacím pultom, ktoré obvykle poskytujú služby na báze 24/7, kde okrem stráženia stavu ponúkajú aj iné služby: diagnostika stavu a servis na diaľku, atď. ATS85xx softvér vzdialených servisných služieb je postavený na vybavení operátorov monitorovacích centier nástrojmi pre obsluhu viacerých udalostí a ústrední a zvýšením úrovne služieb poskytovaných profesionálnym zákazníkom.

Koncoví užívatelia môžu ťažiť z ATS8600 manažment riešenia integrujúceho zabezpečovacie, prístupové,  video a požiarne systémy do 1 spoločného softvérového celku.

Na vrchole tohto všetkého môžu koncový zákazníci ovládať ich systém bezplatnou mobilnou aplikáciou pre iOS a Android a prijímať push notifikácie, či prezerať udalosti alebo video z PirCAM snímačov.

Integrovaný prístupový systém

Všetky ústredne môžu ovládať viacero dverí a umožňujú užívateľom v prípade oprávneného prístupu vypnúť poplachové oblasti. Ústredne Advisor Advanced je možné rozšíriť pomocou spätne kompatibilných dverových kontrolérov ATS125x a získať tak plnohodnotné funkcie kontroly prístupu. V závislosti od modelu ústredne je možné pomocou týchto kontrolérov, ktoré sú pripojené na zbernicu RS-485 ovládať až do 48 inteligentných dverí.

Cloudové riešenie UltraSync

Od verzie firmvéru MR4.0 podporujú všetky ústredne ATSx500A cloudové riešenie UltraSync, čo umožňuje pripojiť sa na ústredňu z mobilnej aplikácie alebo aplikácie ATS85xx bez nutnosti konfigurovať sieťové smerovače alebo poznať verejnú IP/DNS adresu ústredne.

Špecifikácia

Systém  
Typ ústredne Hybridná
Počet klávesníc / čítačiek 32
Počet DGP 31
Počet poplachových skupín 128
Vstupy  
Vstupov na doske / rozšírení 8 / 8
Maximálny počet vstupov 512
Výstupy  
Výstupov na doske / celkom 5 / 128
Oblasti  
Počet oblastí / skupín oblastí 64 / 64
Hierarchia oblastí 3 úrovne
Počet užívateľov / kariet  
Maximálny počet (bez pripojeného ATS125x) od fw MR4.1 1000 + 1000 (iba karta)
Komunikácia  
Vstavaný typ prenosu IP
Rozšírenie prenosu GSM/GPRS, PSTN
Typ dátovej zbernice RS485 (WCAT52 /  54)
Prístupový systém  
Max. počet štand. dverí 16
Max. počet inteligentných dverí na 4-dverových DGP 48
Max. 4-dverových DGP 12
Regióny 256
Skupiny dverí 128
Max počet užívateľov (ak pripojené 4-dverové DGP) - 2000 (továrensky) - 17488 (ak ATS1831)
- 64532 (ak ATS1832)
Plánovač  
Rozvrhy 24
Časové rámce / Akcie 4 na rozvrh / 20 na rozvrh
Špeciálne dni 8
Audio funkcie  
Audio zariadení 32
UltraSync funkcie  
Max. užívateľov s push notifikáciami 16
Denník udalostí  
Počet poplachových udalostí 14500 (1× 10000, 3 × 1000, 1 × 1500)
Počet prístupových udalostí 10000
Napájanie  
Napájanie 230 Vstr +10%, −15%, 50 Hz
Spotreba základnej dosky 150 mA
Max systémový prúd 2500 mA pri 13,8 V
Max. zaťaženie pomocného napájania (AUX) 450 – 1600 mA (v závislosti od pripojeného aku a skrine)
Poistky vratné / nevratné 6 / 1 (sieťové napájanie)
Dátová zbernica  
Typ / počet zberníc RS485 / 2
Odporúčaný vodič WCAT52/WCAT54 alebo ekvivalent
Prostredie  
Trieda II, vnútorné
Pracovná teplota (EN50131) -10 to +55°C
Relatívna vlhkosť 95% nekondenzujúca
IP krytie 31
Rozmery  
ATS4500A-IP-MM 315 x 445 x 88 mm
ATS4500A-IP-LM 475 x 460 x 160 mm
Normy a predpisy  
Zhoda CE
EN50131 Stupeň 3

Súbory

ATS4500A-xx - datasheet
ATS Advanced katalóg
Inštalačné a užívateľské návody, softvér a postupy nájdete v sekcii technickej podpory po prihlásení