Domov / Prihláška na školenie EPS/HSP
Kategórie
Výrobcovia
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.

Prihláška na školenie EPS/HSP

Záväzná prihláška na školenie EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a HSP (hlasovej signalizácie poplachu) - ARITECH.

Dňa 22. Septembra sa bude konať ONLINE školenie EPS (ARITECH) a HSP (EVO).

Začiatok školenia je v utorok 22. Septembra 2020 o 09:30 hod. a predpokladané ukončenie je okolo 15:00 hod.


Účasť na samotnom on-line školení je zdarma.
Pre tých účastníkov školenia, ktorí budú po ukončení školenia vyžadovať vystavenie osobitného oprávnenia v zmysle platnej legislatívy budeme účtovať účastnícky poplatok 60 € bez DPH za vystavenie oprávnenia. Poplatok bude uhradený na základe vystavenej faktúry.

Po absolvovaní školenia a uhradení faktúry za vystavenie oprávnenia bude týmto účastníkom školenia vydané osobitné oprávnenie na montáž, opravy, kontroly resp. projekciu EPS a / alebo HSP podľa predložených oprávnení (Vyhl. 508/2009), ktorých sken, prosíme zaslať na e-mailovú adresu: obchod@techfors.sk .

V prípade Vášho záujmu vyplňte, prosím, nasledovný formulár. Pre každého účastníka školenia prosíme vyplniť samostatný formulár, nakoľko každý účastník môže mať iné preferencie!

V deň školenia registrovaní účastníci obdržia na nimi uvedené emailové adresy detaily pripojenia.