Domov / Ukončené

ATS1115A

Kód: ATS1115A Ukončené Ukončené
LCD klávesnica pre ATS Advanced, 2 x 16 znakov, čítačka kariet, 16 x LED oblastí, 1 x OC výstup, 1 x RTE vstup, IP30, 0 - 50 °C
Dostupnosť:
ATS1115A

Ovládacie klávesnice

Model ATS1115A je súčasťou rodiny ovládacích klávesníc pre systém Advisor Advanced. Rodina RAS pozostáva z radu klávesníc a čítačiek kariet, ktoré sa dajú použiť v rôznych prostrediach, vo vnútri a vonku. ATS1115A sa môže používať na konfiguráciu a správu systému, ako aj na otváranie dverí a zapínanie a vypínanie oblastí. Jednoduchým spôsobom poskytuje ATS1115A prehľad o stave vášho systému s vizuálnymi aj zvukovými indikátormi.

Prehľad produktov

Model ATS1115A má moderný ergonomický dizajn a má jasne čitateľný text na LCD displeji s rozlíšením 2 x 16 znakov, ktorý zobrazuje systémové programovanie, poplach a funkcie riadenia prístupu. Zobrazovací uhol displeja je nastaviteľný pomocou klávesnice, ako aj úroveň hlasitosti zabudovaného bzučiaka. Štyri klávesy so šípkami ľahko navigujú používateľa cez programovacie a prevádzkové funkcie a šesť klávesov s doplnkovými funkciami dokončuje toto užívateľsky prívetivé rozhranie.

Indikácia

Štyri stavové LED diódy priebežne zobrazujú stav napájania, poruchy, riadenia prístupu a poplachu.
Zelená - kontrolka napájania svieti, keď je ústredňa napájaná striedavým prúdom.
Žltá - kontrolka poruchy sa rozsvieti pri zistení systémovej poruchy.
Modrá - kontrolka prístupu bliká, keď je povolený prístup do oblasti priradenej RAS.
Červená - LED dióda poplachu sa rozsvieti, keď je systémový tamper alebo oblasť priradená k RAS je v stave poplachu.
Klávesnica môže zobrazovať stav 16 oblastí použitím 16 diód LED na prednej strane, pričom na displeji LCD sú zobrazené podrobnosti o poplachoch alebo predprogramovanom texte.
Oblasť môže byť identifikovaná zobrazením  na 16 LED diódach viditeľných pri otvorení alebo odstránení krytu RAS a indikácie sú nasledovné:

  • LED sa rozsvieti, keď je zapnutá príslušná oblasť.
  • LED indikátor bliká pomaly, keď je zistená chyba.
  • Keď dôjde k poplachu, LED dióda bliká rýchlo.

Zabudovaná čítačka kariet

Model ATS1115A je vybavený čítačkou bezkontaktných kariet. Klávesnica ATS1115A sa môže používať na zapnutie / vypnutie stráženia pomocou PIN alebo karty, alebo kombináciou oboch pre vyššiu bezpečnosť. Je vhodná na používanie funkcií viacnásobných priložení karty, ktoré sú k dispozícii pre skupinu produktov Advisor Advanced. Užívateľ môže zapnúť systém tým, že svoju kartu priloží trikrát v intervale 10 sekúnd. Ďalšia aplikácie môže byť pre dvere, ktoré môžu byť naprogramované tak, že jedno priloženie karty dvere odomkne, aby ľudia mohli chodiť dnu a von bez karty a priložením karty 3 x dvere opäť zamkne.

Montáž

Kryt RAS je zavesený v spodnej časti a pre jeho otvorenie uchopte kryt po stranách alebo hornej časti a jemne ho potiahnite - kryt sa vyklopí. Kryt je možné úplne odstrániť jemným odtlačením jedného z kolíkov smerom od tela RAS a potiahnutím. Kovová montážna doska na zadnej strane je prichytená zaisťovacou skrutkou.

Štandardné vlastnosti

  • 2 x 16 znakový LCD displej
  • Kontrast displeja LCD nastaviteľný používateľom
  • Bzučiak nastaviteľný používateľom
  • Indikácia 16 oblastí pomocou LED
  • Indikácia otvorenia dverí
  • Integrovaná čítačka bezkontaktných ATS kariet
  • EN50131 stupeň 3

Špecifikácia

Všeobecné  
Užívateľské rozhranie 2 x 16 znakov LCD, klávesy
Produktová línia Advisor Advanced
Stavové LED 16
Vstavaná čítačka Bezkontaktná (ATS karty)
Indikácia stavu oblastí na LCD Zoznam
Komunikácia  
Typ Drôtová
Systém  
Funkčné klávesy 4
Adresovanie DIP prepínače
Podporovaný typ kábla WCAT52/54 alebo ekvivalent
Vstupy / Výstupy  
Výstupy 1 (OC, 15 V / 50 mA)
Vstupy 1 (odchodové tlačidlo)
Elektrické  
Pracovné napätie 9 až 14 Vjs
Pracovný prúd 35 mA normálna prevádzka 155mA max.
Mechanické  
Farba Biela
Rozmery 92 x 165 x 25 mm
Hmotnosť 296 g
Prevedenie Vertikálne
Typ montáže Na povrch
Vlastnosti prostredia  
Prostredie Vnútorné
Pracovná teplota 0° až +50° C
Relatívna vlhkosť 0 až 95% max. nekondenzujúca
Krytie IP30
Schválenie a súlad EN50131 stupeň 3, Certalarm, IMQ, Techom

Súbory

ATS1115A - datasheet
ATS Advanced katalóg
Inštalačné a užívateľské návody, softvér a postupy nájdete v sekcii technickej podpory po prihlásení
S týmto tovarom kupujú
ATSpamäť ATSpamäť Kód: ATSpamäť Dopredaj Dopredaj
Detail