Domov / Školenia - online
Kategórie
Výrobcovia
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.

Školenia - online

Aktuálna ponuka školení:

Certifikačné školenie EPS Aritech 2X a 1X série + HSP EVO
UTO 5.10.2021 9:00 | trvanie 5,5 hod.
Školenie pre technikov a projektantov
- Prehľad systému 2X/1X a HSP EVO
- Návrh systému
- Konfigurácia systému na príklade
- Servis a údržba a možné poruchy a ich riešenie

REGISTROVAŤ


Núdzové osvetlenie
ŠTV 7.10.2021 13:00 | trvanie 2 hod.
Školenie pre obchodníkov a projektantov.
- základné informácie o výrobcovi, firme Olympia Electronics
- prehľad platnej legislatívy v súvislosti so systémami núdzového osvetlenia
- kategorizácia núdzového osvetlenia
- prehľad svietidiel, funkcie a dizajn
- adresovateľný systém GR6500
- konvenčný systém s centrálnou batériou (CBS) 24V
- adresovateľný systém CBS 24V
- konvenčný systém CBS 230V
- úvod do návrhu osvetlenia
- praktický návrh a výpočet osvetlenia únikovej trasy a 3D simulácia v programe DIALux

REGISTROVAŤ


Certifikačné školenie EPS Aritech FP1200/2000 série
UTO 12.10.2021 9:00 | trvanie 4 hod.
Školenie pre technikov a projektantov
- Prehľad systému FP1200/2000
- Návrh systému
- Konfigurácia systému na príklade
- Servis a údržba a možné poruchy a ich riešenie

REGISTROVAŤ


Detekcia plynov
UTO 14.10.2021 13:00 | trvanie 1 hod.
Školenie pre projektantov a obchodníkov.
- základné informácie o výrobcovi, firme Atest Gaz
- Teória detekcie plynov
- Prehľad používaných senzorov - princípy, výhody/nevýhody
- Konvenčný systém Alpa Gas
- Adresovateľný systém Teta Gas
- Priemyselný systém Sigma Gas
- Nasávacie systémy detekcie plynov
- Kalibrácia detektorov
- Dvojvodičový systéme detekcie plynov

REGISTROVAŤ


ATS Advanced - základy programovania a nastavenia
PIA 15.10.2021 09:00 | trvanie 4 hod. | v prípade nízkeho počtu záujemcov sa posunie termín
Školenie pre technikov - ATS Advanced - technik začiatočník:
- prvé kroky so systémom
- úvod do problematiky
- ATS8500 spojenie, cloudové služby, aktualizácia firmvéru
- základné programovanie ako PSN - úvod do problematiky

REGISTROVAŤ


FARFISA - Dvojvodičové analógové videovrátniky Farfisa DUO a IP nadstavba
UTO 19.10.2021 09:00 | trvanie 1 hod.
Školenie pre obchodníkov:
- predstavenie značky
- DUO - dvojvodičový systém s IP nadstavbou

REGISTROVAŤ


ATS8600 - predstavenie a konfigurácia so systémami ATS Advanced
UTO 26.10.2021 09:00 | trvanie 6 hod. | v prípade nízkeho počtu záujemcov sa posunie termín
Školenie pre technikov - ATS Advanced - technik začiatočník:
- predstavenie ATS8600
- inštalácia a možnosti
- správa osôb a identifikátorov
- vizualizácia a automatické akcie, príklady použitia

REGISTROVAŤPonuka školení (prehľad):

1. ATS Advanced (PSN/SKV systémy) - projektovanie a návrh systému

2. ATS Advanced (PSN/SKV systémy) - inštalácia, programovanie, údržba

3. ATS Advanced (PSN/SKV systémy) - pokročilý technik, individuálne školenie

4. ATS8600 / C4 - integrácia zariadení, individálne školenie

5. ATS Classic (PSN/SKV systémy) - inštalácia, programovanie, údržba

6. 2X/1X séria (EPS systémy) - projekcia, inštalácia, údržba, programovanie, hromadné školenie

7. 2X/1X séria (EPS systémy) - individuálne školenie

8. FP1200/2000 (EPS systémy) - individuálne školenie


Názov školenia: 1. ATS Advanced (PSN/SKV systémy) - projektovanie a návrh systému - ONLINE
Dĺžka školenia: cca 4 hodiny (v závislosti od problematiky)
Určené pre: projektantov, manažérov, spracovateľov bezpečnostných projektov, obchodníkov a spracovateľov ponúk
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Predstavenie produktov, parametre, návrh systému EZS/PSN pre rôzne veľké inštalácie, konzultácie k prípadnému projektu, integračné vlastnosti a nadstavbové možnosti.
Účastník obdrží: Certifikát o absolvovaní školenia
Počet účastníkov: 1 až 20
Cena školenia: Zdarma
Miesto školenia: ONLINE
Termín školenia: Termín nie je stanovený

Názov školenia: 2. ATS Advanced (PSN/SKV systémy) - inštalácia, programovanie, údržba - ONLINE
Dĺžka školenia: 7 hodin (v závislosti od problematiky)
Určené pre: technikov a montážnikov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Stručné predstavenie produktov, základné parametre a topológia systému EZS/PSN
Základy inštalácie, názvoslovie použité v systéme, číslovacie plány, makrologika, vstupy / výstupy, RAS a DGP typy, štandardné a inteligentné dvere
Reset, upgrade, inicializácia systému a zariadení, spojenie s počítačom cez USB / ETHERNET / ULTRASYNC
Predstavenie menu ústredne pre servis a údržbu
Predstavenie softvérov ATS8500, 8520, 8550 a ATS8600, mobilná aplikácia
Jednoduchý príklad / test na záver

K dispozícii je 1 demo kit na ktorom sa bude pomocou online nástrojov demonštrovať
Účastník obdrží: Certifikát o absolvovaní školenia
Počet účastníkov: 1 až 20 (ideálne aspoň 2, v prípade že bude málo záujemcov, bude navrhnutý iný termín)
Cena školenia: Zdarma
Miesto školenia: Online
Termín školenia: Termín nie je stanovený

Názov školenia: 3. ATS Advanced (PSN/SKV systémy) - pokročilý technik, individuálne školenie
Dĺžka školenia: Individuálne podľa problematiky, zvyčajne 1 až 3 hodiny
Určené pre: technikov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Riešenie konkrétnych problémov a modelových situácii vrátanie testovania na demo kite
Účastník obdrží:  Vedomosti
Počet účastníkov: 1 až 20
Cena školenia: Zdarma
Miesto školenia: Online
Termín školenia: Individuálne podľa dohody

Názov školenia: 4. ATS8600 / C4 - integrácia zariadení, individálne školenie
Dĺžka školenia: 4 hodiny (v závislosti od problematiky), možnosť realizácie domácej úlohy z C4 školenia na našom demo kite
Určené pre: všetkých, prispôsobí sa obsah podľa typu účastníkov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Predstavenie produktu ATS8600, licencovanie a obchodný model, možnosti
Nastavenie hardvéru (PSN/SKV, EPS, PTV) pre komunikáciu s ATS8600 / C4, export konfigurácie zo zariadenia do ATS8600 / C4, automatické načítanie konfigurácie priamo zo zariadenia
Účastník obdrží: Vedomosti
Počet účastníkov 1 až 20
Cena školenia Zdarma
Miesto školenia Online
Termín školenia: Individuálne podľa dohody

Názov školenia: 5. ATS Classic (PSN/SKV systémy) - inštalácia, programovanie, údržba
Dĺžka školenia: 7 hodin (v závislosti od problematiky)
Určené pre: technikov a montážnikov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Stručné predstavenie produktov, základné parametre a topológia systému EZS/PSN
Základy inštalácie, názvoslovie použité v systéme, číslovacie plány, makrologika, vstupy / výstupy, RAS a DGP typy, štandardné a inteligentné dvere
Spojenie s počítačom cez RS232 / ETHERNET
Predstavenie menu ústredne pre servis a údržbu
Predstavenie softvérov ATS8500, 8520, 8550 a ATS8600
Jednoduchý príklad / test na záver

K dispozícii je 1 demo kit na ktorom účastnící spoločne pracujú
Účastník obdrží: Certifikát o absolvovaní školenia
ATS Advanced mapa návrhu systému
Občerstvenie v priebehu školenia (káva, nealko, obed)
Počet účastníkov 1 až 8
Cena školenia Podľa ponuky
Miesto školenia Online
Termín školenia: Individuálne podľa dohody (v blízkej dobe sa neplánuje, prosím skúste absolvovať školenie na ATS Advanced systém)

Názov školenia:

6. 2X/1X séria (EPS systémy) - projekcia, inštalácia, údržba, programovanie, hromadné školenie

Dĺžka školenia: 4 hodiny (blok v rámci celodňového školenia EPS/HSP)
Určené pre: projektantov, manažérov, spracovateľov bezpečnostných projektov, obchodníkov a spracovateľov ponúk, technikov, montážnikov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Legislatíva a normy, základné pojmy, typy ústrední, princípy detekcie, predstavenie systému 2X-F s komunikačnými a softvérovými možnosťami, programovanie a sieťovanie ústrední, údržba a kontroly systémov
Účastník obdrží:

Certifikát o absolvovaní školenia s platnosťou 5 rokov
Vybrané materiály v elektronickej podobe.

Počet účastníkov minimálne 5, maximálne 20
Cena školenia Podľa ponuky
Miesto školenia Online
Termín školenia: Objednanie termínu

Názov školenia: 7. 2X/1X séria (EPS systémy) - individuálne školenie
Dĺžka školenia: 4 hodiny (v závislosti od problematiky)
Určené pre: projektantov, manažérov, spracovateľov bezpečnostných projektov, obchodníkov a spracovateľov ponúk, technikov, montážnikov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Individuálne, podľa požiadaviek zákazníka
Účastník obdrží: Certifikát o absolvovaní školenia s platnosťou 5 rokov
Vybrané materiály v elektronickej podobe.
Počet účastníkov 1 až 20
Cena školenia Podľa ponuky
Miesto školenia TECHFORS SK, Jókaiho 1, Bratislava
Termín školenia: Individuálne podľa dohody, podmienka účasti je buď platný certifikát z veľkého školenia (číslo 6) alebo odobratie tovaru (aktívny projekt)

Názov školenia: 8. FP1200/2000 (EPS systémy) - individuálne školenie
Dĺžka školenia: 4 hodiny (v závislosti od problematiky)
Určené pre: projektantov, manažérov, spracovateľov bezpečnostných projektov, obchodníkov a spracovateľov ponúk, technikov, montážnikov
Školiteľ: Ing. Peter Betušťák
Obsahová náplň: Individuálne, podľa požiadaviek zákazníka alebo kompletné programovanie FP1200/2000 makro logika, servis / údržba
Účastník obdrží:

Certifikát o absolvovaní školenia
Vybrané materiály v elektronickej podobe.

Počet účastníkov 1 až 20
Cena školenia Podľa ponuky
Miesto školenia Online
Termín školenia: Individuálne podľa dohody