Domov / PSN a SKV / UltraSync - služby cloudu

UltraSync - služby cloudu

Cloudové služby a zariaedenia

UltraSync je komplexné riešenie konektivity pre bezpečnostné systémy.

Cloud UltraSync je hosťovaný v Európe, aby sme zaistili maximálnu bezpečnosť údajov našich zákazníkov. Je to jasná voľba na riešenie výziev zákazníkov s cieľom zabrániť tomu, aby sa z bezpečnostných hrozieb stali incidenty.
Smernica NIS2

Spoločnosť Carrier dodržiava NIS2 prostredníctvom svojej politiky (CPM-25), ktorá definuje jeho štandardy, konkrétnejšie 5 SWI (ktoré načrtávajú procesy, ktoré zabezpečujú, že produkty sú v súlade s 62443, 800-53 a NIS2).
 

Služby UltraSync

Platforma UltraSync je certifikovaná podľa normy EN50136 ako poskytovateľ služieb prenosu poplachov pre systém prenosu kritických poplachov. Cloud UltraSync ponúka prenos poplachov, vzdialenú konfiguráciu a služby vzdialenej prevádzky pre monitorovacie stanice, inštalatérov a koncových používateľov. UltraSync podporuje bezpečné pripojenie k zabezpečovacím ústredniam Advisor Advanced, Axon a xGenConnect, video riešeniam vybavenými sieťovými rekordérmi UltraSync Empowered TruVision, ako aj akémukoľvek inému systému vybavenému komunikátormi UltraSync.

Služby podporované UltraSync:

 • Prepojené systémy môžu hlásiť udalosti a poplachy centrálnym monitorovacím staniciam a iným stranám

 • Operátori zabezpečenia sa môžu pripojiť k systémom na diaľku a prevádzkovať ich

 • Inštalatéri sa môžu na diaľku pripojiť k systémom kvôli údržbe a konfigurácii

 • Koncoví používatelia budú dostávať push notifikácie o udalostiach a môžu sa na diaľku pripojiť k systému na vlastné monitorovanie
   

Úrovne služieb UltraSync

Existujú tri úrovne služby UltraSync:

 1. Core – odporúčané pre nízkorizikové aplikácie
  Táto úroveň služieb zahŕňa kybernetickú bezpečnosť pomocou UltraSync, upozornenia push a pripojenie k aplikácii na vlastné monitorovanie.

 2. Core+ - odporúčané pre malé podniky, komerčné a maloobchodné aplikácie
  Táto úroveň služieb zahŕňa všetky základné služby a poskytuje monitorované pripojenie k centrálnej monitorovacej stanici a má certifikát EN Grade 2

 3. Enhance – odporúča sa pre vysoko rizikové komerčné, maloobchodné a obchodné aplikácie
  Táto úroveň služieb zahŕňa všetky služby Core, Core+ a poskytuje dvojcestné monitorované pripojenie k centrálnej monitorovacej stanici a má možnosť pripojenia certifikovaného podľa EN Grade 3
   

SIM karta UltraSync

SIM karta UltraSync IoT (Internet of Things) viacerých operátorov môže byť použitá ako hlavný komunikačný kanál alebo ako záložný komunikačný kanál pre inštalácie EN Grade 3. Ide o globálnu multi IMSI SIM kartu (International Mobile Subscriber Identity), ktorá automaticky rozpozná najsilnejšiu mobilnú sieť v oblasti a je kompatibilná vo viac ako 190 krajinách s viac ako 600 roamingovými partnerskými sieťami.

 

1. UltraSync pre centrálne monitorovacie stanice (PCO)

Všestranné – Hlásenie poplachov UltraSync je kompatibilné so širokým zoznamom automatizačného softvéru a protokolov. Je Váš automatizačný softvér kompatibilný s UltraSync? Kontaktujte nás.

Bezpečná konektivita – Zatiaľ čo dôležitosť bezpečnej konektivity cez internet je všeobecne chápaná a dohodnutá, realita je často iná. UltraSync je navrhnutý tak, aby zabezpečil bezpečné pripojenie. UltraSync spája všetko, čo sa deje medzi inštalatérom, centrálnou monitorovacou stanicou, správou push a mailových služieb a poskytovateľmi, ako aj spracovaním a prevenciou poplachov.

Služby – Okrem hlásenia poplachov sa môžete na diaľku pripojiť k ústredniam a kontrolovať ich stav a prijímať diagnostické informácie. Pre zoznam kompatibilných systémov pre diagnostické informácie nás kontaktujte.

Tisíce inštalátorov v 15 krajinách v Európe inštalujú koncové body UltraSync. Pridajte sa k zoznamu monitorovacích staníc kompatibilných s UltraSync a prilákajte rýchlo rastúcich koncových používateľov!

 

2. UltraSync pre inštalátorov

Jednoduché nastavenie – S minimálnou konfiguráciou môžete nastaviť svoj koncový bod na hlásenie poplachov cez UltraSync. V prípade ústrední Advisor Advanced a xGenConnect je všetka konfigurácia už zahrnutá v konfiguračnom softvéri. Pre komunikátory UltraSync poskytujeme všetky informácie, ktoré potrebujete na nastavenie správnej konfigurácie.

Kybernetické zabezpečenie – Komunikácia medzi zariadeniami a cloudom je šifrovaná AES prostredníctvom zabezpečeného tunela VPN a chránená niekoľkými úrovňami prihlasovacích údajov vrátane jedinečných sériových ID ústrední, podpory dvojfaktorovej autentifikácie a robustnej politiky hesiel. Pripojenia UltraSync sa vytvárajú zo zariadenia smerom k cloudu UltraSync, čím chránia koncových používateľov pred hrozbami kybernetickej bezpečnosti.

Všestranné – Advisor Advanced, panely xGen, Networx, xGenConnect a rekordéry TVN12 sú kompatibilné so službami UltraSync hneď po vybalení! S komunikátormi UltraSync môžete vybaviť ďalšie bezpečnostné systémy, ako sú systémy narušenia nepatriacich do Aritech alebo požiarne systémy, aby mohli podávať správy cez UltraSync. Svojim inštaláciám ATS Master môžete dať druhý život, ak ich pripojíte k službám UltraSync prostredníctvom komunikátorov UltraSync. ATS Master môže hlásiť poplachy a nahrávať/sťahovať konfiguráciu na diaľku cez komunikátory UltraSync.

Veľká sieť – Svoje inštalácie môžete pripojiť k rýchlo rastúcej sieti monitorovacích staníc, ktoré sú kompatibilné so službami UltraSync. Pre zoznam monitorovacích staníc, ktoré sú kompatibilné so službami UltraSync, nás kontaktujte.

Služby – Môžete plne nakonfigurovať ústredne Advisor Advanced, ATS Master (vybavené komunikátormi UltraSync) xGen, Networx a xGenConnect. Služby vzdialeného pripojenia znižujú potrebu adhoc návštev a šetria čas vám aj vašim zákazníkom. Môžete vidieť prevádzkový stav vašich rekordérov TVN12 a stav nahrávania pripojených kamier.

 

3. UltraSync pre koncových používateľov

Kyberneticky bezpečný - UltraSync je cloudové riešenie, ktoré poskytuje zabezpečené služby pripojenia od vzdialených aplikácií k zariadeniam v priestoroch koncových používateľov.

Súkromie – Aritech berie súkromie údajov veľmi vážne a na globálnej úrovni zaviedol rozsiahly program dodržiavania ochrany osobných údajov podľa vzoru všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“), aby zaručil primerané a zákonné spracovanie osobných údajov. Belgický úrad na ochranu údajov nedávno schválil záväzné firemné pravidlá spoločnosti Carrier Global Corporation (ďalej len „BCR“), ktoré dokazujú záväzok spoločnosti Carrier chrániť osobné údaje našich zákazníkov, zamestnancov, zmluvných partnerov a obchodných partnerov, pretože BCR sa považujú za zlatý štandard týkajúci sa ochrany údajov.

Aritech dodržiava a rozvíja svoje produkty a služby v súlade so zásadami „Privacy by Design“, ktoré sú zákonnou požiadavkou podľa GDPR.

Diaľkové ovládanie – Bezpečnostný systém vášho objektu môžete sami monitorovať a ovládať na diaľku.

 

Aplikácie podporované technológiou UltraSync

Aplikácia UltraSync+

Aplikácia umožňuje koncovému používateľovi ovládať kompatibilné bezpečnostné systémy na diaľku. Ústredne xGenConnect a bezpečnostné systémy pripojené ku komunikátoru UltraSync možno diaľkovo ovládať pomocou aplikácie UltraSync+.

Ďalšie informácie o aplikácii UltraSync+ nájdete v obchode App Store alebo Google Play Store.

 


Aplikácia Advisor Advanced Pro

Ovládajte svoj bezpečnostný systém z telefónu.

Aplikácia Advisor Advanced Pro ponúka pohodlie a bezpečnosť na prístup k vašim bezpečnostným panelom Advisor Advanced z vášho telefónu.

Navštívte stránku pre aplikáciu Advisor Advanced Pro, pre viacej informácí.

 


TVRMobile

TVRMobile je kompatibilný s telefónmi a tabletmi Apple® iOS a Android™ a umožňuje používateľom pristupovať a monitorovať ich video monitorovací systém TruVision odkiaľkoľvek na svete.

 • Monitorovanie analógového videa, HD-TVI alebo H.264/H.265 IP videa v reálnom čase prostredníctvom rekordérov TruVision alebo priamo z kamier TruVision IP
 • Posielajte udalosti zo zariadenia TruVision priamo do telefónu pomocou push notikfikácií
 • Zobrazte 1, 4, 9 alebo 16 kanálov na tablete alebo telefóne 
 • Podporuje až 100 zariadení
 • Zaznamenávajte snímky, živé video alebo nahrané video priamo do mobilného zariadenia a exportujte pomocou štandardných metód, ako je text, e-mail atď.
 • Vzdialené pripojenie prostredníctvom siete Wi-Fi®, 3G, 4G alebo LTE
 • Bezplatné sťahovanie cez iTunes® App Store alebo Android

Navštívte stránku pre aplikáciu TVRMobile, pre viacej informácí.


Vyberte podkategórie UltraSync - služby cloudu :
Vyberte parametre tovaru
Stav Na požiadanie Cena na požiadanie Novinka Novinka Zdarma Výpredaj Výpredaj Zľava Zľava Akcia Akcia Dopredaj Dopredaj Ukončené Ukončené Výrobok sa už nedodáva / nevyrába. Šifrované Šifrovaná komunikácia AES UltraSync UltraSync Zariadenie podporuje spojenie cez UltraSync cloudové služby
Výrobkov na stranu: 12 24 48 96 Tretinová galéria Malé riadky