Domov / Ukončené

ATS1500A-MM-2RK

Kód: ATS1500A-MM-2RK Ukončené Ukončené Šifrované
Výhodná sada ATS1500A-MM + 2 x kláv. ATS1115A (ATSA, usb, 8 - 32 zón, 4 obl. (2 x ČZap/obl.), max. 8 x RAS, max. 7 x DGP, 2000 užívateľov (multijazyčná), zdroj max. 1 A, PSTN, str. kov. kryt, IP31, EN stupeň 3)
Dostupnosť:
ATS1500A-MM-2RK

Štandardné vlastnosti

 • 8 zón na základnej doske
 • Max. 32 zón – drôtové, bezdrôtové alebo kombinácia
 • Ekonomické rozšírenie vstupov a výstupov ústredne  zásuvnými rozšíreniami
 • Až do 16 vstupov pre otrasové detektory
 • 4 oblasti
 • 4 štandardné dvere
 • 28 inteligentých dverí  / 56 inteligentých dverí ak CDC4 v rozšírenom režime
 • Do 2000 užívateľov (bez CDC4 / ATS125x)
 • Až do 64532 užívateľov (s CDC4 / ATS 125x + ATS1832)
 • EN50131 stupeň bezpečnosti 2/3
 • USB port pre lokálnu konfiguráciu / aktualizáciu firmvéru
 • 8 klávesníc / čítačiek v systéme
 • 7 DGP v systéme
 • Viac jazyková podpora – každý užívateľ môže mať iný jazyk
 • Integrovaný 10/100 Mb Ethernet port (-IP verzie)
 • IP diagnostika
 • Dynamická/statická IP adresa a podpora DNS
 • IP prenosy na OH-NETREC prijímač / GPRS voliteľne
 • Upload/download cez IP/GPRS
 • Zásuvný modul komunikátora PSTN  pre prenosy alebo konfiguráciu
 • Automatické zapnutie – kalendáre – časovanie výstupov
 • Funkcionalita premostenia dverí
 • Zdarma mobilná aplikácia s push notifikáciami

Poplachový systém narušenia

Advisor Advanced je plnohodnotné bezpečnostné riešenie kombinujúce poplachový systém narušenia a prístupový systém spolu s najmodernejšími spôsobmi prepojenia, ktoré ponúkajú široký rozsah aplikácií pre diaľkové ovládanie. Produktová línia má 3 varianty v závislosti od nej môže podporovať od 32 do 512 zón, ktoré je možné programovo rozdeliť od 4 do 64 nezávislých oblastí. Každá oblasť môže mať vlastné užívateľské rozhranie.

Nová produktová línia Advisor Advanced je navrhnutá tak, aby plne spĺňala EN50131 pre stupeň 2, alebo stupeň 3 ak je použitá sada tampera ATS-MM-TK.

Advisor Advanced produktová línia

Advisor Advanced je rodina produktov rôznych typov ústrední (ATSx500), ktoré majú rovnaký softvér, štruktúru menu a základné metódy interakcie s užívateľom. Využívajúc existujúce ATS príslušenstvo, ako napríklad klávesnice, čítačky a expandéry, prináša spoľahlivý systém a širokú škálu možností pre zvýšenie funkcionality systému.

Jednoduchosť použitia

Systém Advanced Advisor je navrhnutý pre jednoduché používanie. Rad Advisor Advanced ponúka jednoduchý prístup k menu a prehliadanie menu, ako aj rýchly prístup k jednotlivým položkám. K dispozícii je nápoveda na poskytovanie tipov počas konfigurácie. Používanie bežných funkcií, ako sú zapnutie a vypnutie stráženia, sú navrhnuté tak, aby boli pre koncových používateľov intuitívne.

Podpora drôtových aj bezdrôtových detektorov

Systém Advisor Advanced je plne hybridný systém – umožňuje ľubovoľnú kombináciu drôtových a bezdrôtových zariadení.

Komunikácia

Advisor Advanced umožňuje flexibilné komunikačné možnosti s alebo bez IP (na doske), alebo PSTN (doplnkovo), či GSM/GPRS (doplnkovo).

Platforma ATSx500-IP má zabudované 10 / 100 Mb ethernet pripojenie podporujúce IP hlásenia na OH-NETREC prijímač a diaľkovú konfiguráciu s ATS85x0 softvérmi.

Hlásenia koncovému užívateľovi môžu byť cez hlasový modul a SMS a je možné využiť rôzne prenosové cesty.

Diaľková aktualizácia firmvéru

Povýšenie firmvéru je možné urobiť pomocou USB kľúča, bez potreby počítača alebo aj diaľkovo (platí od verzie firmvéru MR3.0), čo výrazne redukuje počet servisných výjazdov a aj celkové servisné náklady.

Vzdialené a mobilné aplikácie

Čoraz viac užívateľov poplachových systémov pripája ich systémy k profesionálnym centrálnym monitorovacím pultom, ktoré obvykle poskytujú služby na báze 24/7, kde okrem stráženia stavu ponúkajú aj iné služby: diagnostika stavu a servis na diaľku, atď. ATS85xx softvér vzdialených servisných služieb je postavený na vybavení operátorov monitorovacích centier nástrojmi pre obsluhu viacerých udalostí a ústrední a zvýšením úrovne služieb poskytovaných profesionálnym zákazníkom.
Koncoví užívatelia môžu ťažiť z ATS8600 manažment riešenia integrujúceho zabezpečovacie, prístupové,  video a požiarne systémy do 1 spoločného softvérového celku.
Na vrchole tohto všetkého môžu koncový zákazníci ovládať ich systém bezplatnou mobilnou aplikáciou pre iOS a Android a prijímať push notifikácie, či prezerať udalosti alebo video z PirCAM snímačov.

Integrovaný prístupový systém

Všetky ústredne môžu ovládať viacero dverí a umožňujú užívateľom v prípade oprávneného prístupu vypnúť poplachové oblasti. Ústredne Advisor Advanced je možné rozšíriť pomocou spätne kompatibilných dverových kontrolérov CDC4 / ATS125x a získať tak plnohodnotné funkcie kontroly prístupu. V závislosti od modelu ústredne je možné pomocou týchto kontrolérov, ktoré sú pripojené na zbernicu RS-485 ovládať až do 48 / 96 inteligentných dverí.

Cloudové riešenie UltraSync

Od verzie firmvéru MR4.0 podporujú všetky ústredne ATSx500A cloudové riešenie UltraSync, čo umožňuje pripojiť sa na ústredňu z mobilnej aplikácie alebo aplikácie ATS85xx bez nutnosti konfigurovať sieťové smerovače alebo poznať verejnú IP/DNS adresu ústredne.

Špecifikácia

Systém  
Typ ústredne Hybridná
Počet klávesníc / čítačiek 8
Počet DGP 7
Počet poplachových skupín 16
Vstupy  
Vstupov na doske / rozšírení 8 / 8
Max. počet vstupov v systéme 32
Výstupy  
Výstupov na doske / celkom 5 / 128
Oblasti  
Počet oblastí / skupín oblastí 4 / –
Hierarchia oblastí
Počet užívateľov / kariet  
Maximálny počet (bez pripojeného CDC4/ATS125x) 1000 + 1000 ( bez tel. čísla a jazyka)
Komunikácia  
Vstavaný typ prenosu IP
Rozšírenie prenosu GSM/GPRS, PSTN
Typ dátovej zbernice RS485 (WCAT52 / 54)
Prístupový systém  
Max. počet štand. dverí 4
Max. počet inteligentných dverí na 4-dverových DGP 28 / 56*
Max. 4-dverových DGP 7
Regióny 256
Skupiny dverí 128 / 10000*
Max počet užívateľov (ak pripojené 4-dverové DGP) - 2000 (továrensky)
- 64532 (s CDC4 )
Plánovač  
Rozvrhy 24 / 2000*
Časové rámce / Akcie 4 na rozvrh / 20 na rozvrh
Špeciálne dni 8
Audio funkcie  
Audio zariadení 8
UltraSync funkcie  
Max. užívateľov s push notifikáciami 16
Denník udalostí  
Počet poplachových udalostí 14500 (1× 10000, 3 × 1000, 1 × 1500)
Počet prístupových udalostí 10000
Elektrické  
Napájanie 230 Vstr +10%, −15%, 50 Hz
Spotreba základnej dosky 150 mA
Max systémový prúd A- / A-IP 1000 / 950 mA pri 13,8 V
Max. zaťaženie pomocného napájania (AUX) 450 – 750 mA (v závislosti od pripojeného aku a skrine)
Poistky vratné / nevratné 6 / 1 (sieťové napájanie)
Dátová zbernica  
Typ / počet zberníc RS485 / 1
Odporúčaný vodič WCAT52/WCAT54 alebo ekvivalent
Prostredie  
Trieda II, vnútorné
Pracovná teplota (EN50131) -10 to +55°C
Relatívna vlhkosť 95% nekondenzujúca
IP krytie 31
Rozmery  
ATS1500A-(IP)-SM 250 x 250 x 86 mm
ATS1500A-(IP)-MM 315 x 388 x 85 mm
ATS1500A-(IP)-LP 257 x 400 x 112 mm
Normy a predpisy CE, EN5131 st.2/3,
NBÚ PSN st. 3 / SKV st. 4 (prebieha)

* CDC4 v rozšírenom režime, podrobnosti viď CDC4

Súbory

ATS1500A-xx - datasheet
ATS Advanced katalóg
ATS Advanced inštalačné a užívateľské manuály dostupné po prihlásení
ATS Advanced programovací softvér ATS85xx dostupné po prihlásení
ATS Advanced firmvér a návod na aktualizáciu dostupné po prihlásení
Ostatné inštalačné a užívateľské návody, softvér a postupy  pre ostatné produkty nájdete v sekcii technickej podpory po prihlásení.

Súvisiace články
ATS Advanced NBÚ certifikát
ATS Advanced NBÚ certifikát   
May 28, 2020
S hrdosťou oznamujeme, že ATS Advanced série x500 získala certifikát NBÚ pre ochranu utajovaných skutočností do stupňa Tajné / Prísne tajné pre PSN a SKV systém vrátane nadstavbového systému ATS8600/C4. Detail