Domov / PSN a SKV / ATS Master / Komunikačné moduly

ATS1745

Kód: ATS1745 Šifrované
ATS prevodník RS485 na IP, ATS Classic / Advanced, spojenie až 31 konc. adaptérov do 1 začiat. adaptéra, 128bit AES kryptovanie, web konfig., test. nástroj, 10,5 - 14 Vjs / 110 mA, 50 x 80 x 20 mm (veľkosť ATS1202), odozva siete musí byť < 20 ms
Dostupnosť:
ATS1745

Prepája zariadenia ATS cez vašu lokálnu sieť

Pomocou nového adaptéra ATS1745 ušetríte pri inštalácii ATS systémov váš čas a peniaze. Moduly ATS1745 umožňujú prenos údajov zo zbernice RS-485 cez IP sieť. To umožňuje IP prepojenie medzi ATS Master alebo ATS Advanced ústredňou a jeho LAN zariadeniami ako napr. čítačky a klávesnice (RAS/RKP), rozširujúce moduly vrátane inteligentných dverových/výťahových kontrolérov (DGP/EXP) redukujúc potrebu špeciálneho vedenia na dvoj-párový krútený kábel (WCAT52 alebo WCAT54).
Modul ATS1745 taktiež umožňuje fyzické oddelenie častí siete ATS RS-485 a ich vzájomné prepojenie cez lokálnu IP sieť či už z dôvodu zväčšenia vzdialenosti, alebo z dôvodov ušetrenia finančných prostriedkov použitím existujúcej IT infraštruktúry.
Tento modul je ideálny na pripojenie ústredne k vzdialeným RAS, DGP alebo dverovým/výťahovým kontrolérom, kde by bolo nákladné ťahať káble, ale kde je dostupné IP pripojenie (závisí na požiadavkách na výkon siete).
Modul ATS1745 poskytuje bezpečne šifrovanú IP komunikáciu pomocou unikátneho 128-bitového šifrovacieho kľúča.
ATS1745 sa dajú konfigurovať ako Začiatočný modul linky (ZML) alebo ako Koncový Modul Linky (KML). ZML sa pripája k ATS ústredni, zatiaľ čo KML poskytuje IP pripojenie všetkých sieťových zariadení systémov ATS Master alebo ATS Advanced. ZML môže podporovať až 31 KML vrátane 15 DGP modulov a 16 RAS modulov na jedno LAN sieťové pripojenie. Modul ATS1745 sa dá jednoducho konfigurovať – nastavovať cez IP sieť pomocou webového prehliadača.

Štandardné vlastnosti

  • ATS 485 zbernicové zariadenie
  • Spája dve alebo viacero ATS zariadení cez lokálne IP pripojenie
  • Modul je podporovaný aj na ATS Master
  • 128-bitová AES zabezpečená dátová komunikácia
  • Jednoduchá konfigurácia pomocou vstavaného webového servera
  • K jednému  Začiatočnému Modulu Linky (ZML) je možné cez IP pripojiť až 31 Koncových Modulov Linky (KML)
  • Zariadenie sa dá nastaviť ako ZML alebo KML
  • Nástroje testovania siete umožňuje kontrolovať oneskorenie siete a vhodnosť

Špecifikácia

Napájací zdroj  
 Pracovné napätie 10,5 - 14Vjs
 Pracovný prúd 110 mA
Konfigurácia  
 Počet ZML a KML 1 ZML na 1 - 31 KML
Maximálne káblové vzdialenosti  
 ZML – KML cez IP Závisí od infraštruktúry IT siete a od sieťovej odozvy
 Ústredňa – ZML Max. 1,5 km ako pri dátovej zbernici ATS 485
 ELM – ATS zariadenia Max. 1,5km ako pri dátovej zbernici ATS 485
Vlastnosti prostredia  
 Pracovná teplota 0°C až +40 °C
 Max. relatívna vlhkosť max. 93% (nekondenzujúca)
Mechanické vlastnosti  
 Veľkosť (Š x V x H) 50 x 80 x 20 mm
 Hmotnosť 31g
Vlastnosti IP siete  
 Časová odozva (max) 30 ms jednosmerne

Súbory

ATS1745 - datasheet
ATS1745 IP-LAN tester siete
Inštalačný manuál nájdete v technickej podpore po prihlásení
S týmto tovarom kupujú