Domov / Ukončené

HCD6087

Kód: HCD6087 Ukončené Ukončené
Dvojstavový teplotný kábel (prekročenie teploty = skrat), fixná teplota 87 °C , nie je treba vyhodnocovaciu jednotku, len pre informatívnu detekciu, po detekovaní požiaru je nutná výmena, 500 m
Dostupnosť:
HCD6087