Domov / Ukončené

IRIS-CONNECT-SOLO

Kód: IRIS-CONNECT-SOLO Ukončené Ukončené
Externý IP Wifi poplachový komunikátor IRIS, ľubovoľná ústredňa (PSTN - SIA/CID), 2 vstupy / 2 výstupy, USB, 9 - 17 Vjs / 78 mA, NiMH záložné batérie > 15 hod., 115 x 175 x 45 mm, EN 50136 st. st2 (Chiron IRIS)
Dostupnosť:
IRIS-CONNECT-SOLO