Domov / Ukončené

TDA1420NG

Kód: TDA1420NG Ukončené Ukončené
Externý IP poplachový komunikátor, ATS Classic (cez ATS1801) / CD (MPI232/RD62xx) / ľubovoľná ústredňa (PSTN - SIA/CID), 4 - 16 vstupy / 4 výstupy, USB/dotyk. obrazovka, 9 - 28 V, 150 x 110 mm, EN 50136 st. 4 ATS 6 (Chiron IRIS)
Dostupnosť:
TDA1420NG