Domov / Ukončené

TDA7420NG

Kód: TDA7420NG Ukončené Ukončené
Externý IP poplachový komunikátor, ATS Classic /ATS ADvanced (cez MI-BUS + RS485 ako DGP), OH2000/IRIS/VdS-IP protokol, vzdialená konfigurácia / ATS klávesnica , 12 V, 90 x 80 mm, EN st. 2&3
Dostupnosť:
TDA7420NG